Theo van Hoytema

Nederland 1863 - 1917

Theodoor van Hoytema (1863-1917) was tekenaar, illustrator en schilder. Hij volgde een avondopleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waarna hij als tekenaar werkte voor het Zoölogisch Museum in Leiden. In 1892 sloot hij zich aan bij de Haagsche Kunstkring. Zijn decoratieve illustraties uit deze tijd tonen met name motieven van flora en fauna. Onder invloed van de Franse Art Nouveau werd zijn latere stijl losser. Hoytema werd bekend om zijn prentenboeken voor kinderen waarvan de stijl was beïnvloed door de Engelse Arts and Crafts beweging. Daarnaast ontwierp Hoytema interieurs, vazen en tegels uitgevoerd door de Porceleyne Fles en meubels voor de firma Wijngaarden & Co. Architect Everwijn Verschuyl ontwierp hierbij de meubelsHoytema de decoraties voor de panelen en randen.  


Instagram